dəftərxana

dəftərxana
is. <əsli yun.fars.> Bir idarənin kargüzarlıqla məşğul olan şöbəsi. Mirzə Səfər . . qəza dəftərxanasında qulluq edərdi. Ə. H.. <İvan bəy:> İskəndər, gəl, bu kağızları apar, ver dəftərxanaya. . N. V.. <Qumru:> Nə yaxşı ki, bu, dəftərxana adamlarının yadına düşmür. . M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bərxana — (Borçalı) bax barxana I. – Gəlin bərxaneyi yığışdırax gedəx’. – Qızın bərxanasın apardılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səqərxana — (Ordubad) üstü örtülü çeşmə. – Səqərxanadan su gəlir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bərbərxana — bax dəlləkxana …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çilingərxana — is. Çilingər emalatxanası. Çilingərxanaların yanında təzə silah bazarı düzəlmişdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dülgərxana — is. Dülgər emalatxanası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mehtərxana — <fars.> is. Atların saxlandığı yer, tövlə. <Nuşapəri> atasının mehtərxanasına düşüb, handa bir yaxşı atı minib, üz qoydu şəhərdən çıxmağa. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfərxana — is. <ər. səfər və fars. . . . xanə> köhn. Karvansara. <Əhvalat> vaqe olur Hacı Qurbanın səfərxanasında gecə vaxtı. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kargüzarlıq — 1. is. Kargüzarın işi, məşğuliyyəti, vəzifəsi. Kargüzarlıq vəzifəsi. // Dəftərxana işləri. Kargüzarlıq etmək – dəftərxana işlərini aparmaq. 2. is. köhn. Kömək, yardım. Kargüzarlıq etmək (buyurmaq) – kömək etmək. <Əhməd:> . . Gərək siz bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəftər — f. əsli y. 1) dəftərxana; 2) kitab kimi tikilmiş ağ vərəqlərdən ibarət yazı ləvazimatı. Dəftəri ə’mal adamların pis və yaxşı işləri qeyd olunmuş mənəvi dəftər; dəftəri xaqani vətəndaşların mal və torpaqlarının qeyd olunduğu kitab və onların… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəllakxanə — ə. və f. dəllək dükanı; bərbərxana …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”